ComError.com » ความรู้ไอที » มาตรฐานใหม่ Bluetooth 5 เร็ว ไกล ไฉไลกว่าเดิม

มาตรฐานใหม่ Bluetooth 5 เร็ว ไกล ไฉไลกว่าเดิม

ในยุคมือถือรุ่นก่อนๆในการส่งข้อมูลแบบเครื่องต่อเครื่องต้องใช้ อินฟาเรด ในการรับส่งข้อมูล แต่ต่อมาหลังจากนั้นก็มีเทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบเครื่องต่อเครื่องโดยการส่ง Bluetooth ที่มีการพัฒนามาเรื่อยๆ ในช่วงที่ผ่านมา

ล่าสุดทาง Bluetooth Special Interest Group ได้เผยข้อมูลเกี่ยว Bluetooth 5 ที่กำลังจะมาแทนตัวล่าสุดคือ Bluetooth 4.2  แล้ว โดยมีการพัฒนาหลักๆก็คือ ระยะในการรับส่งข้อมูลที่ดีกว่าเดิม ที่ไกลกว่าเดิม

ความสามารถของ Bluetooth 5 ที่เพิ่มขึ้น

- ความเร็วเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 เท่า

- สามารถรับส่งข้อมูลในระยะที่ไกลขึ้น 4 เท่า

- ลดสัญญาณรบกวน ละใช้พลังงานต่ำ

- เหมาะกับอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) เป็นอย่างมาก

- ส่ง Data ได้มากขึ้น 8 เท่า

ซึ่งหากเทียบกับรุ่น 4.2 จะสามารถส่งข้อมูลได้ไกลกว่า 4 เท่า แถมมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลจะเร็วกว่า 2 เท่า ซึ่งจากคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นจะก่อเกิดประโยชน์ต่อการใช้งานอย่างมาก โดยเฉพาะภายในบ้านอีกหน่อยเราก็คงไม่ต้องเดินสายไฟให้มันยุ่งยาก ซึ่งลักษณะการใช้งานของ Bluetooth 5 นี้จะสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันคือ Internet of Things (IoT) เป็นอย่างมาก

 

พูดอะไรเกี่ยวกับบทความนี้

หมวดหมู่ยอดนิยม