ComError.com » ความรู้ไอที » วิวัฒนาการของพอร์ต USB ตั้งแต่ USB 1.0, USB 2.0 จนถึง USB 4 ในปัจจุบัน

วิวัฒนาการของพอร์ต USB ตั้งแต่ USB 1.0, USB 2.0 จนถึง USB 4 ในปัจจุบัน

วิวัฒนาการย้ายข้อมูลตั้งแต่แรกๆเรามีการใช้แผ่น Floppy Disk สำหรับการใช้ถ่ายโอนข้อมูล จากนั้นก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็น แผ่น CD, DVD, USB ตามลำดับ ณ ปัจจุบันก็มีการพัฒนาที่ก้าวล้ำ จนคุณสามารถถ่ายโอน ส่ง ข้อมูล ผ่าน intenet ได้เลย แต่อย่างใดก็ตามการถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย USB ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่

วิวัฒนาการของพอร์ต Universal Serial Bus (USB) มีดังต่อไปนี้

USB 1.0 เริ่มตั้งแต่เมื่อ มกราคม ค.ศ. 1996 จากนั้นก็ถูกพัฒนามาเป็น USB 1.1 ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1998 มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 12Mbps

USB 2.0 ได้เกิดขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 2000 โดยได้ถูกพัฒนาให้มีความเร็วมากขึ้น เป็น 480Mbps

USB 3.0 ได้ถูกใช้งานเริ่มแรกในเดือนพฤศจิกายน 2008 การพัฒนาครั้งนี้ ทำให้การรับส่งข้อมูลทำความเร็วได้ที่ 5Gbps เร็วขึ้นจาก USB 2.0 ถึง 10 เท่า อีกทั้งยังถูกพัฒนาต่อเนื่องมาเป็น USB 3.1 ในปีเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2013 สามารถทำความเร็วเพิ่มขึ้นได้เป็น 10Gbps

USB 4 มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงถึง 40 Gbps โดยพัฒนาต่อยอดมาจากเทคโนโลยี Thunderbolt 3 ของ Intel

วิวัฒนาการ USB

ภาพประกอบ สาย USB 3

ข้อดีของเทคโนโลยี USB 3.1

  • การถ่ายโอนข้อมูลสูงถึง 10 Gbps 
  • กระแสไฟได้สูงถึง 20V,5A
  • มีระบบการป้องกันสัญญาณรบกวนของ RFI และ EMI
  • รองรับพอร์ต USB ทุกแบบ
  • สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้
  • ขนาดเล็กสามารถพกพาหรือใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
  • หัวพอร์ตทั้งสองข้างสามารถใช้งานฝั่งไหนก็ได้
  • สามารถใช้งานประเภทอื่นๆ ได้ เช่น เสียบแบตเตอรี่ ส่งข้อมูล ใช้เป็นสายเสียบหูฟัง เชื่อมต่อแบบ HDMI 
  • ชาร์ทแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้น

สำหรับคนที่ใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลผ่านพอร์ต USB อย่างสม่ำเสมอจะเห็นได้ชัดว่า มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคแรกจนถึง USB 3 และ USB 4 เป็นสิ่งที่ดีกับการใช้งานอย่างมาก เพราะในปัจจุบันอุปกรณ์หลายๆอย่าง ได้ถูกเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB กันมากขึ้นทำให้สะดวกสบายต่อการใช้งาน

พูดอะไรเกี่ยวกับบทความนี้

หมวดหมู่ยอดนิยม