ComError.com » ความรู้ไอที » การบินไทยออกเงื่อนไขการพก Power Bank ขึ้นเครื่อง

การบินไทย ห้ามนำแบตสำรอง (Power Bank) ความจุเกิน 32,000 mAh ขึ้นเครื่องเด็ดขาด

แฟนเพจการบินไทย ออกเตือนผู้โดยสารเกี่ยวกับการพกพา Power Bank หรือแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องบิน

เงื่อนไขการพกแบตสำรองขึ้นเครื่องบิน ของการบินไทย

- Power Bank ที่มีขนาดความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh ขึ้นไป ห้ามนำขึ้นเครื่องเด็ดขาด

- หากนำแบตสำรองมา ให้นำขึ้นเครื่องไปด้วย ห้ามโหลดลงใต้เครื่องเด็ดขาด

- แบตเตอรี่สำรองความจุ 20000 mAh - 32000 mAh ให้นำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน

- แบตสำรองหรือ Power Bank ที่มีความจุต่ำกว่า 20000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ปกติ

สาเหตุที่การบินไทยออกเงื่อนไขในการพก Power Bank

เนื่องจากแบตเตอรี่สำรองที่มีความจุสูง อาจเกิดความร้อนจนเกิดการลุกไหม้ขณะอยู่ใต้เครื่องได้ ซึ่งจะเป็นอันตรายกับผู้โดยสารทุกคนบนเครื่อง จึงได้ออกมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนบนเครื่อง

คำที่เกี่ยวข้อง

พูดอะไรเกี่ยวกับบทความนี้

หมวดหมู่ยอดนิยม