ComError.com » ความรู้ไอที » ทำความรู้จักกับ Single Gateway คืออะไร ข้อดีข้อเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการเปิดใช้งานซิงเกิล เกตเวย์จริง

ทำความรู้จักกับ Single Gateway คืออะไร ข้อดีข้อเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการเปิดใช้งานซิงเกิล เกตเวย์จริง

เป็นกระแสที่ถือว่าดังสุดๆในช่วงนี้ กับข่าวที่ว่ารัฐบาลเตรียมการจะนำเอา Single Gateway มาใช้งานกับประเทศไทย ซึ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลาย ถึงความเหมาะสม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา ในวันนี้จึงขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับซิงเกิล เกตเวย์ มานำเสนอให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับ

ทำความรู้จักกับ Single Gateway คืออะไร ภาพประกอบจากคุณ Wisaruth Wisidh

Single Gateway คืออะไร ?

ซิงเกิล เกตเวย์ คือประตูทางเชื่อมระหว่างเครือข่ายต่างๆ หรือเส้นทางการไหลของข้อมูลทางอินเตอร์เนต โดยนำเส้นทางต่างๆมารวมกัน และวิ่งผ่าน Single Gateway จุดเดียว แตกต่างจากในปัจจุบันซึ่งมี Gateway ในประเทศไทยรวมกันประมาณ 10 Gateway ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานอินเตอร์เนตจำนวนมากได้ ดังนั้นการที่เราจะเปลี่ยนมาใช้งานเกตเวย์เพียงตัวเดียว แล้วหากระบบเกิดล่มขึ้นมา เท่ากับว่าระบบจะล่มพร้อมกันทั้งประเทศและเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

คำที่เกี่ยวข้อง

พูดอะไรเกี่ยวกับบทความนี้

หมวดหมู่ยอดนิยม