ComError.com » ทิปไอที » วิธีย่อรูปเพื่อลดขนาดไฟล์ภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ tinypng.com

วิธีย่อรูปเพื่อลดขนาดไฟล์ภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ tinypng.com

ปัจจุบันกล้องถ่ายรูปมีความละเอียดมากขึ้น เมื่อถ่ายออกมาจึงได้ไฟล์ภาพที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งในบางครั้ง รูปอาจมีขนาดใหญ่ถึงภาพละ 10MB ได้เลย ดังนั้นเมื่อต้องการจะส่งรูปให้เพื่อน หรือนำมาอัพขึ้นเว็บไซต์ จะทำให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดช้า และเปลืองอินเตอร์เน็ตได้ ในวันนี้เรามีวิธีการง่ายๆ ในการลดขนาดไฟล์รูปภาพ PNG , JPG โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม มาฝากครับ

วิธีบีบอัดเพื่อย่อขนาดไฟล์รูป โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ tinypng.com ซึ่งเป็นเว็บสำหรับบีบอัดไฟล์รูปภาพ โดยสามารถอัพโหลดได้พร้อมกัน ครั้งละ 20 รูปภาพ ขนาดไฟล์รูปภาพละไม่เกิน 5 MB

2. ลากรูปภาพที่ต้องการไปใส่ หรือ คลิกที่ ข้อความ Drop your .png or .jpg files here! จากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการ

3. download รูปภาพที่ทำการบีบอัดแล้วมาใช้งาน หรือสามารถเลือก Save to Dropbox ได้ตามสะดวก

วิธีย่อรูปเพื่อลดขนาดไฟล์ภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ tinypng.com

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ทีมงานได้อัพโหลดรูปภาพ .png ที่มีขนาด 3.8 MB เข้าไป ซึ่งทาง tinypng ได้บีบอัดขนาดไฟล์ภาพลงให้ เหลือแค่เพียง 862.3 KB เท่านั้น ซึ่งถือว่าขนาดไฟล์ลดลงไปมากๆ

คำที่เกี่ยวข้อง

พูดอะไรเกี่ยวกับบทความนี้

หมวดหมู่ยอดนิยม