ComError.com » ความรู้ไอที » รู้จักกับ SSD (Solid State Drive)

SSD (Solid State Drive) ความเร็วที่แลกมาด้วยราคา

โดยปกติคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป จะใช้ฮาร์ดดิสก์ในการเก็บข้อมูล ซึ่งมีลักษณะเป็นจานหมุน แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขึ้นมาอีกชนิดหนึ่ง ชื่อว่า Solid state drive หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า SSD ซึ่งถูกสร้างมาเพื่อทดแทน harddisk เนื่องจากมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ทำได้รวดเร็วกว่า สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอหมุนจานแม่เหล็ก ซึ่งทำให้ประหยัดไฟมากขึ้น

ssdการเก็บข้อมูลของ SSD ใช้หน่วยความจำประเภท Flash Memory ซึ่งจะคล้ายๆกับการเก็บข้อมูลของ Flash Drive ทำให้ทำงานได้รวดเร็วกว่า harddisk ที่ต้องหมุนจานแม่เหล็กตลอดเวลา จึงทำให้ SSD ไม่มีเสียงดังขณะที่จานแม่เหล็กหมุนมารบกวน และด้วยการที่ไม่ต้องใช้หัวอ่านแถบแม่เหล็กนี่เอง ทำให้ SSD นั้นทนต่อแรงกระแทก สามารถทำงานได้ถึงแม้จะอยู่ในสภาวะที่เกิดการสั่นสะเทือน หรือกำลังมีการเคลื่อนไหว

 

ในปัจจุบัน SSD ที่ใช้กัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ได้แก่ Solid State Disk หรือ SSD ที่ใช้กันทั่วไป กับ Hybrid Harddisk (HHD) ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง HDD และ SDD เข้าด้วยกัน ซึ่งจะสามารถอ่านหรือเขียนข้อมูลได้เร็วกว่าการใช้ harddisk แบบธรรมดา

ข้อดีและข้อเสียของ SSD

ข้อดีของการใช้ SSD

- ความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลสูงมาก

- ประหยัดไฟฟ้า และไม่มีเสียงดังรบกวน เนื่องจากไม่ต้องหมุนจานแม่เหล็ก

- สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีที่ต้องการ

- น้ำหนักเบากว่า harddisk ทั่วไป แต่ทนทานต่อแรงกระแทกได้สูง

- ไม่จำเป็นต้องจัดเรียงข้อมูลโดยใช้ Defragment เนื่องจากเข้าถึงข้อมูลได้ทันที โดยไม่ได้ใช้จานหมุน

ข้อเสียของการใช้ SSD

- ราคาของ SSD ในปัจจุบัน ยังถือว่าสูงพอสมควร เมื่อเทียบกับ harddisk แบบปกติ ทำให้การซื้อในแต่ละครั้ง จะได้พื้นที่มาไม่มากนัก เมื่อเทียบกับเงินที่ต้องจ่ายออกไป

 

พูดอะไรเกี่ยวกับบทความนี้

หมวดหมู่ยอดนิยม