ComError.com » อื่นๆ » ธ.ก.ส. เปิดขายสลากออมทรัพย์ชุดใหม่ เกษตรมั่งคั่ง 4

ธ.ก.ส. เปิดขายสลากออมทรัพย์ชุดใหม่ เกษตรมั่งคั่ง 4

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เตรียมเปิดขายสลากออมทรัพย์ชุดใหม่ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 จำนวน 1,200 ล้านหน่วย เพื่อเป็นทางเลือกในการออมเงินให้แก่ประชาชน โดยจะเริ่มเปิดขายวันแรก 17 พ.ค. 2562

รายละเอียดสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4

- สลากหน่วยละ 100 บาท เปิดขายทุกวัน ยกเว้นวันออกรางวัล

- มีอายุการรับฝาก 3 ปี หากครบกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.25 ต่อปี. หากถอนคืนก่อนกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

- ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน จะหักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก หน่วยละ 2 บาท

- รับฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน จึงจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น ยกเว้นเดือนกรกฎาคม 2562 ต้องฝากภายใน 14 กรกฎาคม 2562 

- ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นเดือนกรกฎาคม 2562 จะออกวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 , และเดือนมกราคมของทุกปีจะออกวันที่ 17 มกราคม

- เปิดรับฝากวันแรก 17 พฤษภาคม 2562 ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขาและผ่านทางแอพ ธ.ก.ส. A-Mobile ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2562

ธ.ก.ส. เปิดขายสลากออมทรัพย์ชุดใหม่ เกษตรมั่งคั่ง 4

ธ.ก.ส. เปิดขายสลากออมทรัพย์ชุดใหม่ เกษตรมั่งคั่ง 4

เงินรางวัลสลากออมทรัพย์ชุดใหม่ เกษตรมั่งคั่ง 4

สำหรับสลาก ธ.ก.ส. ชุดนี้ มีจำนวนรวม 2,536,080 รางวัล คิดเป็นเงินสูงสุด 162,580,000 บาท

- รางวัลที่ 1 สุงสุด 15,000,000 ล้านบาท จำนวน 6 งวด (พ.ย. 2562, พ.ค. 2563, พ.ย. 2563, พ.ค. 2564, พ.ย. 2564, พ.ค. 2565)

- รางวัลที่ 1 งวดอื่นๆ รางวัลละ 10,000,000 บาท

- รางวัลที่ 1 ต่างหมวด 119 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

- รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 360 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

- รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี 1,200 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

- รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 2,400 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

- รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 12,000 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

- รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง มี 120,000 รางวัล รางวัลละ 90 บาท

- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มี 2,400,000 รางวัล รางวัลละ 45 บาท

ที่มา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

 

คำที่เกี่ยวข้อง

พูดอะไรเกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหาจากหมวดเดียวกัน

หมวดหมู่ยอดนิยม