ComError.com » อื่นๆ » ธ.ก.ส. เปิดขายสลากชุด เกษตรมั่งคั่ง 3 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561

ธ.ก.ส. เปิดขายสลากชุด เกษตรมั่งคั่ง 3 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมเปิดขายสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดล่าสุด เกษตรมั่งคั่ง 3 โดยเปิดขายตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียดของสลาก ธ.ก.ส. ชุด เกษตรมั่งคั่ง 3

- ราคาหน่วยละ 100 บาท ลุ้นรางวัล 36 ครั้ง

- มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล 10 ล้านบาท

- ฝากครบ 3 ปี ได้ดอกเบี้ย หน่วยละ 0.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.25 ต่อปี

- หากถอนก่อนครบกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

- ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย

รายละเอียดสลาก ธ.ก.ส. ชุด เกษตรมั่งคั่ง 3

เงินรางวัล

รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด มี 1 รางวัลๆ ละ 10,000,000 บาท

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 59 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 180 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี 600 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 1,200 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 6,000 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง มี 60,000 รางวัลๆ ละ 90 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มี 1,200,000 รางวัลๆ ละ 45 บาท

รวม 1,268,040 รางวัล เป็นเงิน 83,780,000 บาทต่องวด

คำที่เกี่ยวข้อง

พูดอะไรเกี่ยวกับบทความนี้

หมวดหมู่ยอดนิยม