ComError.com » ทิปไอที » คีย์ลัดที่ใช้ใน windows 7 และ windows 8

รวมคำสั่ง คีย์ลัดจาก Windows Logo ยอดฮิตที่ใช้ใน Windows 7 และ Windows 8

                การที่ใน Windows 7 และ 8 มีระบบคีย์ลัด หรือ Shortcut keyboard จากปุ่ม Windows Logo บนคีย์บอร์ด นั้นก็เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน เพราะอย่างการที่กดปุ่มคีย์บอร์ด 1-2 ปุ่ม ก็สามารถแทนการคลิกเม้าส์ 3-4 ครั้งได้ ซึ่งจะช่วยลดเวลาการทำงานได้อย่างมากทีเดียว ดังนั้นในวันนี้เราก็จะมานำเสนอ คีย์ลัด ที่จำเป็นและสำคัญหรือเป็นที่นิยมกันในหมู่มากนั่นเอง มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

                 

                                                    Windows Key Logo =   
               
                ส่วนแรกจะเป็น คีย์ลัด (Shortcut Keyboard) ของ Window 7
                • Windows + Home : ย่อหน้าต่างอื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นหน้าที่กำลังใช้อยู่
                • Windows + Up arrow : ขยายหน้าต่างเต็มจอ (Maximize)
                • Windows + Number (1-9) : เปิดโปรแกรมที่ปักหมุด (pin)
                  อยู่บนทาสก์บาร์นับเรียงจากซ้ายไปขวา
                • Windows + M : ย่อทุกๆ หน้าต่างลง
                • Windows + E : เปิดโฟลเดอร์ Computer
                • Windows + F : ใช้ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์
                • Windows + R : เปิดหน้าต่าง Run
                • Windows + T : สลับระหว่างโปรแกรมบนทาสก์บาร์
                • Windows + Tab : สลับระหว่างโปรแกรมโดยใช้ Windows Flip 3-D
                • Windows + Ctrl + Tab : สลับระหว่างโปรแกรมโดยใช้ Windows Flip 3-D
                  โดยใช้คีย์ลูกศรซ้ายขวาในการเลือกโปรแกรม
                • Windows + D : โชว์หน้า Desktop
                • Windows + Pause : แสดงหน้าต่าง System Properties
                • Windows + Space : เรียกใช้ Aero Peek (ทำให้หน้าต่างใสทั้งหมด)
                • Ctrl + Shift + N : สร้างโฟลเดอร์ใหม่ (แถมให้ครับ)

                ส่วนนี้จะเป็น คีย์ลัด (Shortcut Keyboard) ของ Window 8
                • Windows + Print Screen : จับภาพหน้าจอและบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .png
                  ให้โดยอัตโนมัติ
                • Windows + C : เปิด Charms Bar (แถบแมนูหลักทางขวา)
                • Windows + Tab : ใช้สลับหน้าต่างการทํางานโปรแกรมต่างๆ ที่กำลังเปิดเอาไว้
                • Windows + Q : เปิดหน้าต่างคน้หา Apps ทั้งหมดใน Windows 8
                • Windows + W : ค้นหา (Search) ใน System Settings
                • Windows + F : ค้นหา (Search) ใน Files
                • Windows + Z : เปิด Options หรือตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆ ของ Metro Apps
                • Windows + I : เปิด Settings Menu
                • Windows + H : เปิด Share Settings Pane
                • Windows + K : เปิด Devices Settings Pane แสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อ
                  ไว้แล้วเท่านั้น
                • Windows + X : เปิดเมนู System Utility Settings ซึ่งจะปรากฎขึ้นมาบริเวณ
                  มุมล่างซ้ายของหน้าจอ
                • Windows + T : Preview หน้าต่างที่เปิดเอาไว้ใน Taskbar
                • Windows + U : เปิด Ease of Access Center
                • Windows + E : เปิด Windows Explorer
                • Windows + Pause : เปิด System Properties Window
                • Windows + Enter : เปิด Windows Narrator
                • Windows + D : แสดงหน้าจอ Desktop
                • Windows + M : ย่อหน้าต่างของ Application ต่างๆ ลงให้หมด
                • Windows + B : กลับสู่หน้าจอ Desktop (ใช้เวลาที่เรารัน Metro Apps อยู่)
                • Windows + J : Switches focus between snapped Metro applications
                • Windows + L : มาหน้าจอ Lock Screen
               

                ซึ่งจะเห็นได้ว่า Windows Logo Key ทั้งของทั้ง Windows 7 และ Windows 8 จะมีแค่บางคำสั่งเท่านั้นที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ แต่โดยพื้นฐานจากท่านที่เคยใช้ Windows 7 มาก่อนเมื่อไปใช้ Windows 8 ก็สามารถใช้คีย์ลัดเก่าๆได้เลย ซึ่งค่อนข้างที่จะเกิน 90% สามารถใช้ร่วมกันได้ไม่มีปัญหา
จะมีก็เพียงแค่บางคีย์ลัดที่ถูกเพิ่มมาใหม่จาก Windows 8 ก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับ ^^

คำที่เกี่ยวข้อง

พูดอะไรเกี่ยวกับบทความนี้

หมวดหมู่ยอดนิยม