ComError.com » ปัญหาคอม » แก้ Error no such interface supported ของ Windows 7

วิธีแก้ปัญหา Explorer.exe Error : No such interface supported

ปัญหา Explorer.exe Error : No such interface supported  ปัญหานี้เกิดจากการที่เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบ Explorer ของ Windows 7  ซึ่งโดยมีสาเหตุเกี่ยวข้องได้หลายประการนั้นก็คือ Virus Computer,Malware ต่างๆซึ่งมาฝังอยู่ในระบบ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการทำงานใดๆของระบบ Windows แต่เมื่อเกิดการใช้งานหนักจนทำให้ระบบ Windows รวน Virus และ Malware เหล่านี้จะเริ่มทำงานโดยการหยุดการทำงานของไฟล์ register ในระบบ ซึ่งในที่นี้จะพูดถึงในส่วนของ Explorer ที่เกี่ยวข้องกับ Interface ต่างๆเช่น Shortcuts บน Desktop, Folder ต่างๆ Control Panel และระบบต่างๆที่ควบคุมโดย Explorer โดยจะไม่สามารถเปิดได้ตามปกติ อาจจะต้องเปิดโดยการคลิกขวาแล้วเลือก Open แทนการดับเบิ้ลคลิก นั่นคืออาการที่ Explorer ไม่สามารถกู้คืนไฟล์ Register ที่มีปัญหาได้เองตามปกติ เราจึงต้องทำการเปิดด้วยตัวเอง

วิธีการแก้ไข

1. ทำการเข้าไปที่ Start Menu ที่ช่อง Search programs and files แล้วพิมพ์ตามนี้ครับ  

regsvr32 urlmon.dll
regsvr32 Shdocvw.dll
regsvr32 Actxprxy.dll
regsvr32 Oleaut32.dll
regsvr32 Mshtml.dll
regsvr32 Browseui.dll
regsvr32 Shell32.dll

 ทำการพิมพ์ทีละตัวแล้วกด Enter 1 ครั้งครับ แล้วค่อยพิมพ์ตัวต่อไป ทำแบบนี้จนครบ

2. ทำการเปิดโปรแกรม CCleaner  ดาว์นโหลดได้จากในลิงค์ จากนั้นกดที่ Registry แล้วกด Scan for Issues ตามภาพ

3. เมื่อโปรแกรม CCleaner ทำการสแกนเสร็จแล้วก็ทำการกดที่ Fix selecter issues แล้วก็รอการแก้ไขไฟล์ที่เสียหายจนเสร็จสิ้นกระบวนการครับ

4. ทำการ Restart เครื่อง 1 ครั้ง แล้วใช้แอนตี้ไวรัสในเครื่องของท่านแสกนเครื่องเพื่อตรวจหาไฟล์ Virus และ Malware เพื่อทำการกำจัดไม่ให้คุกคามต่อไปครับ

คำที่เกี่ยวข้อง

พูดอะไรเกี่ยวกับบทความนี้

หมวดหมู่ยอดนิยม