ComError.com » ข่าวไอที » ส่องระบบ รายงานผลการลงประชามติ ปี 2559

ส่องระบบ รายงานผลการลงประชามติ ปี 2559

วันนี้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันลงเสียงประชามติ ทางเว็บเราเลยมารีวิว เว็บที่ รายงานผล ให้เพื่อนๆ ได้ไปติดตามกันครับ

ก่อนอื่นมาดูกันก่อนเลยว่า กกต ใช้ระบบใด ทำให้สามารถ รายงานผลลงประชามติได้แบบ เรียลไทม์

ทางทีมงานได้ไปตรวจสอบข้อมูล พบว่า กกต ให้ แต่ละหน่วยส่งผลคะแนน อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านทาง Application ชื่อ Rapid Report 

มายัง กกต โดยมีรหัสผ่านรักษาความปลอดภัย แยกของแต่ละหน่วย โดยจะส่งตัวเลขรายงานผล 6 ตัว คือ จำนวนบัตรดี จำนวนบัตรเสีย คะแนนเห็นชอบไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ

คะแนนเห็นชอบ ไม่เห็นชอบคำถามพ่วง โดยทั้งหมดต้องตรงกับเอกสารที่มีการเซ็นรับรองโดยกรรมการ กกต. คาดว่าจะแล้วเสร็จ เวลาประมาณ 21.00 น.

 

ประเด็นคำถามที่1 (ร่างรัฐธรรมนูญ)

ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ทั้งฉบับ

ประเด็นคำถามที่2 (คำถามพ่วง)

ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

 

เว็บรายงานผล สด ๆ

1. เว็บ Voicetv

 

 

มาดูระบบรายงานผลประชามติ 2559 กันครับ จากเว็บ voicetv มีรายงานแบบเรียลไทม์ 

มีรายงานผลเป็นจังหวัด แบ่งเป็นภาค บอกจำนวนผู้มีสิทธิ และมีกราฟ บอกจำนวนเรียบร้อย

เพื่อน ๆ สนใจ ดูผล เชิญได้ที่เว็บเลย

http://vote2016.voicetv.co.th/

 

2.เว็บ Thairath.co.th

สำหรับเว็บข่าว ไทยรัฐ ก็มีระบบนับคะแนนเป็นกราฟ เช่นกัน แต่ไม่ได้บอก จำนวนผู้ใช้สิทธิแยกแต่ละจังหวัด บอกแค่จำนวนผู้ใช้สิทธิโดยรวม

เพื่อน ๆ สนใจ ดูผล เชิญได้ที่เว็บเลย ทางไปติดตามผล จากไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/referendum2016

 

 

สำหรับเว็บรายงานผล จะระบุว่าไม่เป็นทางการ ซึ่งผลอย่างเป็นทางการต้องรอ กกต รับรองผลก่อนเท่านั้นครับ

พูดอะไรเกี่ยวกับบทความนี้

ค้นหา

เนื้อหาจากหมวดเดียวกัน

หมวดหมู่ยอดนิยม