ComError.com » ข่าวไอที » Youtube ล่ม ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ทั่วโลก

Youtube ล่ม ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ทั่วโลก

ในวันนี้ 17 ตุลาคม 2561 ระบบเว็บไซต์ Youtube ได้เกิดการขัดข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ทั่วโลก

Youtube ล่มทั่วโลก

ซึ่งทาง Youtube ได้แจ้งว่า รับทราบข้อมูลปัญหาดังกล่าวแล้ว และกำลังเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน

คำที่เกี่ยวข้อง

พูดอะไรเกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหาจากหมวดเดียวกัน

หมวดหมู่ยอดนิยม